Hai phần ba thập kỷ là chặng đường ban đầu thể hiện dấu ấn gầy dựng của Nhà Sáng lập cùng những đồng nghiệp trẻ chinh phục thử thách. Công Ty Cổ Phần Phân Phối Trí Tín đã chuyển mình từ vai trò Bán lẻ sang nhà phân phối Bất động sản và hoạt động Giáo dục. Những nỗ lực được khắc họa như quá trình mài dũa bản thân từng thành viên – lấy Nhân tâm để phát triển Tài năng, lấy Đức độ để ươm mầm Thành quả – mở ra thời kỳ phát triển mới của Trí Tín trên tinh thần tự tin và trách nhiệm nhất. Đó là hành trình “Trí mở lối – Tín dẫn đường” để đưa Công ty vững bước phát triển mới, sẵn sàng cho tương lai, mang lại các giá trị gia tăng cho Nhà Đầu Tư, Cộng đồng và Xã hội.

Xác định Kinh doanh là sứ mệnh, sứ mệnh của những con người muốn sống cuộc đời có ý nghĩa và mang lại ý nghĩa cho cuộc đời… Sống một cuộc đời có ý nghĩa khi được rèn luyện vượt qua thách thức mỗi ngày, từ đó trưởng thành trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Và mang lại ý nghĩa cho cuộc đời khi đem đến sự khỏe đẹp, hạnh phúc và giàu có cho khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nâng cao sức khỏe cơ thể, sức khỏe tinh thần và cơ hội an cư, đầu tư sinh lợi cao.

Trí Tín xác định giá trị cốt lõi của mình là Công ty của sự thấu cảm và yêu thương; luôn luôn hoàn thiện và vượt ngưỡng. Trí Tín xem đây là định hướng xuyên suốt để Công ty tiếp tục tự hoàn thiện và phát triển bền vững. Cùng với những mục tiêu và khát vọng phía trước, với ý chí kiên định và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng, tất cả sẽ là ngọn lửa cổ vũ cho Trí Tín kiện toàn và phát triển cùng với thời gian.